Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 64.29% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

64.29% of retail CFD accounts lose money.

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 64.29% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

PRINCIPIILE CSB (COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR)

Cerințele europene și naționale CSB/CFT se aplică unui număr mare de companii și entități din diverse sectoare, inclusiv firme de investiții precum JustMarkets. Scopul acestui document este de a descrie principiile de bază CSB (Combaterea spălării banilor) și CFT (Combaterea finanțării terorismului) pe care Compania le respectă, în conformitate cu politica și procedurile CSB existente.

Politica CSB

JustMarkets susține cu tărie principiile CSB/CFT, prevenind orice acțiuni menite să faciliteze legalizarea fondurilor achiziționate ilegal și folosirea serviciilor Companiei pentru alte activități ilicite. În urmărirea acestor obiective, Compania noastră a implementat o politică și proceduri riguroase de combatere a spălării banilor pentru detectarea, prevenirea și notificarea promptă a autorităților relevante cu privire la orice activitate suspectă. Compania respectă în mod obligatoriu reglementări stricte și îi este interzis să informeze clienții dacă organele de aplicare a legii au fost alertate cu privire la activitățile lor.

Pentru a întări apărarea împotriva spălării banilor, JustMarkets nu acceptă și nu plătește numerar în nicio situație.

Ne păstrăm dreptul de a suspenda orice operațiune a unui client care este considerată suspectă, fie din cauza ilegalității, fie din cauza asocierii sale cu activități de spălare a banilor, dacă acest lucru a fost stabilit de personalul nostru. Angajamentul nostru față de aceste măsuri subliniază dedicarea noastră fermă de a menține integritatea serviciilor noastre și de a ne proteja împotriva abaterilor financiare.

Proceduri

JustMarkets verifică autenticitatea persoanelor fizice și juridice cu un angajament complet de a respecta legile și reglementările aplicabile stabilite de autoritățile relevante. Respectarea principiilor CSB include, dar nu se limitează la, următoarele măsuri:

 • Identificarea clientului și verificarea prealabilă a situației financiare
 • Monitorizarea activităților clienților
 • Păstrarea unei evidențe și actualizările acesteia

Identificarea clientului și verificarea prealabilă a situației financiare

În conformitate cu devotamentul nostru față de politicile CSB, compania nu are permisiunea de a menține conturi anonime și trebuie să realizeze o verificare financiară prealabilă și verificarea identității clienților săi, inclusiv verificarea beneficiarului efectiv. Atunci când avem de-a face cu persoane fizice sau entități juridice stabilite în țări identificate ca fiind cu risc ridicat de infracțiuni și corupție sau care fac parte din categoria clienților cu risc ridicat, Compania va aplica măsuri de verificare prealabilă sporită, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele:

 • Obținerea de informații despre sursa de fonduri și/sau avere
 • Solicitarea ca prima plată să fie efectuată printr-o instituție de credit sau financiară care își desfășoară activitatea în zona SEE
 • Solicitarea documentelor certificate ca fiind copii conforme

Persoană fizică

În timpul înregistrării fiecare Client furnizează informații personale și informații pentru construirea profilului economic. În scopul verificării identității, Clientul trebuie să furnizeze o copie scanată color pe o pagină întreagă la rezoluție înaltă a următoarelor documente:

 • document de identitate emis de guvern care conține numele, data nașterii, fotografia, data expirării, semnătura (pașaport internațional, carte de identitate națională din UE)
 • document pentru dovada domiciliului din ultimele 6 (șase) luni care confirmă adresa de reședință a persoanei indicate în cerere (factură de utilități, extras bancar)

Documentul trebuie să fie o imagine foto sau o copie scanată la rezoluție înaltă, fără neclarități/reflexii de lumină/umbre, fără filigrane sau modificări și cu toate informațiile lizibile clar.

Cele menționate mai sus sunt linii directoare generale, iar Compania poate solicita documentație, informații sau măsuri suplimentare sau ulterioare, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • verificarea cardului bancar folosit pentru depunerea fondurilor
 • furnizarea sursei de fonduri

Entități juridice

În scopul identificării și al verificării, cel puțin următoarele documentații și informații trebuie obținute de către Companie:

 • Certificat de înregistrare
 • Certificat constatator sau certificat de atestare a funcției (până la 6 luni)
 • Certificat de sediu social sau certificat de atestare a funcției
 • Memorandumul și statutul societății sau certificatul de atestare a funcției
 • Document care confirmă reprezentanții autorizați ai Societății – Directori și persoane autorizate să opereze relația de afaceri specifică
 • Certificatul acționarilor
 • Informații despre structura proprietății și beneficiarii reali
 • Codul de identificare fiscală și țara de rezidență fiscală
 • Descrierea afacerii (inclusiv data de începere a afacerii, produsele sau serviciile oferite, locul principal al afacerii, numărul de angajați etc.)
 • Datele de contact ale persoanei juridice și ale persoanei autorizate

Compania poate solicita informații și documente suplimentare la propria discreție.

Monitorizarea activităților clienților

Compania trebuie să aibă o înțelegere deplină a activității normale și rezonabile din conturile clienților săi și să dețină controale și mijloace de identificare a tranzacțiilor suspecte care nu se încadrează într-o activitate obișnuită, sunt complexe sau neobișnuite sau nu au scopuri economice și rațiuni evidente. Pe lângă colectarea de informații de la clienții noștri, JustMarkets menține o monitorizare continuă a activității fiecărui client pentru a descoperi și a diminua orice tranzacție potențial suspectă și pentru a preveni folosirea serviciilor sale pentru activități ilicite, inclusiv tranzacționare sau fraudă financiară.

În plus, JustMarkets își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare de la clienți în cazul în care apar suspiciuni sau în cazul în care o investigație asupra activităților acestora dezvăluie vreo formă de conduită ilicită sau interzisă.

Depuneri și Retrageri

Compania respectă următoarele principii atunci când gestionează depunerile și retragerile:

 • În toate cazurile, identitatea titularului contului de plată trebuie să corespundă cu cea a proprietarului contului de tranzacționare, ceea ce înseamnă că:
  • Nu acceptăm depozite de la terți.
  • Retragerile din contul de tranzacționare al unui Client sunt permise numai pentru conturile care sunt deținute de aceeași persoană.
 • Atunci când se utilizează sisteme de plată electronice, retragerile de fonduri din contul de tranzacționare sunt permise numai prin același sistem și cont care a fost utilizat la început pentru depuneri.
 • Dacă fondurile au fost creditate într-un cont de tranzacționare prin mai multe sisteme de plată, retragerile vor fi proporționale cu dimensiunea fiecărui depozit. Orice profit câștigat poate fi transferat în contul din care a provenit depunerea, cu condiția ca un astfel de transfer să fie fezabil.
 • În cazul în care contul a fost creditat într-o manieră incompatibilă cu retragerea de fonduri, fondurile pot fi retrase în contul bancar al clientului sau printr-o metodă alternativă convenită cu Compania.
 • În cazul în care contul de plată folosit inițial pentru depunere devine inaccesibil, Compania își rezervă dreptul de a retrage fonduri într-un cont alternativ specificat de Client, după verificarea beneficiarului contului. În cazul în care un cont este inaccesibil din cauza închiderii, este necesară o confirmare scrisă din partea instituției responsabile, care să precizeze motivele închiderii contului.

Instrucțiuni suplimentare pentru procedurile de depunere și retragere pot fi găsite în Acordul cu clientul (Termeni și condiții) și în Politica de anulare a depunerii și rambursarea.

Păstrarea unei evidențe și actualizările acesteia

Ca parte a procedurilor sale de monitorizare, Compania trebuie să se asigure că informațiile și documentația obținute pentru identitatea și profilul economic al clientului rămân complet actualizate pe parcursul relației de afaceri. Totuși, este responsabilitatea clientului să informeze Compania despre orice modificare a informațiilor furnizate către Companie.

Nerespectarea sau refuzul Clientului de a transmite în timp util informații și/sau documentații actualizate și/sau valide se poate încheia cu încetarea de către Companie a relațiilor de afaceri.

Toate datele obținute de la clienți sunt păstrate timp de 5 ani de la data încetării relației de afaceri sau de la data ultimei tranzacții.