Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 64.29% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

64.29% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 64.29% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Dźwignia 1:100 dla doświadczonych klientów detalicznych

Polski organ nadzoru finansowego – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), wprowadził klasyfikację doświadczonych klientów detalicznych, oferując takim inwestorom możliwość uzyskania dostępu do dźwigni finansowej na poziomie do 1:100 dla niektórych instrumentów handlowych. Możliwość ta dostępna jest dla mieszkańców Polski, którzy posiadają wymagane doświadczenie i wiedzę na temat instrumentów pochodnych, potwierdzone odpowiednim wykształceniem lub odpowiednimi certyfikatami zawodowymi.

Warunki handlowe dla doświadczonych klientów detalicznych

 • Dźignia do 1:100*
 • Ochrona poziomu depozytu zabezpieczającego: wymagane 50%
 • Ochrona przed saldem ujemnym
 • Kwalifikacja do Funduszu Rekompensat dla Inwestorów
 • Dostęp do usług Rzecznika Finansowego
 • Ochrona środków klienta

*dla par walutowych, głównych indeksów giełdowych i złota

Wymagane doświadczenie (jedno z poniższych w ciągu ostatnich 24 miesięcy)

 • Zawarcie minimum 10 transakcji na kontraktach CFD – każda z nich o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość 50 000 EUR w polskich złotych, w ciągu kwartału, przez co najmniej cztery kwartały;
 • Zawarcie co najmniej 50 transakcji na kontraktach CFD o wartości nominalnej co najmniej równowartości 10 000 EUR każda, w ciągu kwartału, przez co najmniej cztery kwartały;
 • Zawarcie co najmniej 40 transakcji na kontraktach CFD w ciągu kwartału przez co najmniej cztery kwartały, przy czym łączna wartość nominalna wszystkich transakcji w okresie 24 miesięcy musi wynosić co najmniej równowartość 2 000 000 EUR w polskich złotych.

Znajomość instrumentów pochodnych (dowolne z poniższych)

 • Posiadanie certyfikatów zawodowych (CFA, FRM, PRM, ACI, doradca inwestycyjny – DI), uprawnień maklera papierów wartościowych (MPW itp.) lub dyplomu specjalisty;
 • Ukończenie co najmniej 50 godzin szkolenia w zakresie instrumentów pochodnych, w tym kontraktów CFD w ciągu ostatnich 12 miesięcy – potwierdzonego certyfikatem lub potwierdzeniem ukończenia przez renomowanego organizatora;
 • rok doświadczenia zawodowego na stanowisku wymagającym wiedzy specjalistycznej w zakresie kontraktów CFD lub innych instrumentów pochodnych.

Wniosek o sklasyfikowanie jako doświadczony klient detaliczny

Aby ubiegać się o klasyfikację jako doświadczony klient detaliczny, należy złożyć pisemny wniosek za pośrednictwem swojej strefy klienta wraz z niezbędną dokumentacją na poparcie wniosku.

Jeśli jesteś już sklasyfikowany jako doświadczony klient detaliczny, ale chcesz powrócić do standardowego statusu klienta detalicznego ze względu na zmianę okoliczności, niezwłocznie poinformuj o tym nasz zespół obsługi klienta.